■ Wyłącz dźwięki ► Włącz dźwięki Nagłówek - Niepubliczne Przedszkole u Żwirka

Plan zajęć

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH
7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00-8.45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30 Śniadanie.
9.30-11.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
11.00-11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30 Obiad.
12.30-12.45 Przygotowanie do leżakowania.
12.45-14.45 Leżakowanie.
14.45-15.00 Przygotowanie do podwieczorku.
15.00-15.15 Podwieczorek I.
15.15-16.45 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
Pobyt na świeżym powietrzu (w zależności od pogody i pory roku).
16.30-16.45 Przygotowanie do podwieczorku.
16.45-17.00 Podwieczorek II.
17.00-18.00 Zabawy indywidualne wg zainteresowań dzieci. Oczekiwanie na przyjście rodziców.

  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH
7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00-8.30  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 
8.30-8.45 Ćwiczenia poranne.
8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00-9.30 Śniadanie.
9.30-11.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
11.15-12.15 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu(w ogrodzie przedszkolnym)  lub w sali zabaw; ćwiczenia gimnastyczne.
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu.
12.30-13.00 Obiad.
13.00-13.20 Ćwiczenia relaksacyjne.
13.20-14.30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
14.30-14.45 Przygotowanie do podwieczorku.
14.45-15.00 Podwieczorek.
15.00-16.45 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
Pobyt na świeżym powietrzu (w zależności od pogody i pory roku).
16.30-16.45 Przygotowanie do podwieczorku.
16.45-17.00 Podwieczorek II.
17.00-18.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Oczekiwanie na przyjście rodziców.