■ Wyłącz dźwięki ► Włącz dźwięki Nagłówek - Niepubliczne Przedszkole u Żwirka

Programy

 

Program edukacyjny


Pracujemy w oparciu o program określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki oraz cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) i w przepisach wydanych na jej podstawie.  

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
OBOWIĄZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „U ŻWIRKA” Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Lp. Miejsce realizacji (grupa)
Nazwa programu, wydawnictwo, autor Numer dopuszczenia programu
1. 2-3-latki Nasze przedszkole. Program edukacyjny przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
Wyd. MAC Grupa Edukacyjna
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska
DKOS-5002-03/08
2. 4-latki Nasze przedszkole. Program edukacyjny przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.
Wyd. MAC Grupa Edukacyjna
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska
DKOS-5002-03/08
3. 5-latki „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci.
Wyd. MAC Grupa Edukacyjna
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
DKOS-5002-03/08
4. 6-latki Program wychowania i kształcenia sześciolatków.
Wyd. Nowa Era.
Autor: Edyta Gruszczyk - Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska
DKS-5002-39/03

 

W naszym przedszkolu wykorzystujemy również innowacyjne metody dydaktyczne:

  • Metody „Pedagogiki zabawy”- rozwijające aktywność twórczą dziecka
  • „Dziecięcą matematykę”- program do przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • Elementy „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz- ćw. doskonalące sprawność manualną dziecka
  • Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horne